Help pagina

Het KWWM is een interactieve applicatie waarmee u door het beantwoorden van een aantal vragen een wapen of munitie kunt categoriseren. De vragen en de antwoordmogelijkheden worden ondersteund met teksten en foto’s. Woorden die blauw gekleurd zijn, kunt u aanklikken voor meer uitleg. In het navigatie gedeelte kunt u de applicatie besturen en het verloop van uw sessie volgen. Na het beantwoorden van de vragen, wordt het resultaat getoond in een sessierapport. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om systeem automatisch een proces-verbaal te laten generen, met daarin een juridische beschrijving van het wapen. Het systeem houdt rekening met alle relevante en actuele regelgeving en maakt gebruik van door het OM geaccepteerde technische beschrijvingen. Voor ondersteuning kunt terecht bij uw regionaal bureau wapens of de taakaccenthouder vuurwapens in uw regio.

De applicatie werkt volgens een stappenplan, door achtereenvolgens vast te stellen:
  1. de categorie
  2. de verboden gedraging
  3. mogelijkheid om af te wijken van het verbod
  4. de strafmaat
  5. bevoegdheid tot vrijheidsbeneming
Het resultaat:
  • Sessierapport: opsomming van de conclusies
  • Proces-verbaal: tactische beschrijving van het wapen

Veel gestelde vragen

Vraag Hoe actueel is het KWWM?
Antwoord Een deskundig redactieteam verwerkt wetswijzigingen, jurisprudentie en feedback van gebruikers. De redactie vergadert drie keer per jaar. Daarnaast worden dringende zaken altijd direct verwerkt.
 
Vraag Is de tekst van het proces-verbaal juridisch juist?
Antwoord De teksten zijn gecontroleerd en goed bevonden door het OM.
 
Vraag Wat gebeurt er met ingevoerde gegevens?
Antwoord De gegevens worden in een tijdelijk en versleuteld cookie op uw PC bewaard.
 
Vraag Moet ik inloggegevens hebben voor het KWWM?
Antwoord Nee, inloggen is niet nodig.
 
Vraag Waarvoor is het sessierapport bedoeld?
Antwoord Hierin worden de resultaten getoond, met als conclusie of IVS mogelijk is. Het sessierapport kan samen met het proces-verbaal worden opgenomen in uw zaakdossier.
 
Vraag Waarom kan ik niet direct een proces-verbaal opmaken?
Antwoord De regelgeving voor wapens en munitie is heel complex. Het KWWM toets alle definities, uitzonderingen, vrijstellingen en vergunningen.
 
Vraag Het voorwerp komt niet voor in het systeem, toch weet ik zeker dat is strafbaar is?
Antwoord Neem svp contact op met uw taakaccenthouder vuurwapens (TUVA) of het Regionaal bureau wapens en munitie (RBWM) in uw regio of voor de KMAR het Landelijk bureau wapens en munitie.
 
Vraag Mag ik de PV tekst aanpassen?
Antwoord U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw proces-verbaal. De standaard teksten in het KWWM worden door het OM ondersteund. Aangeraden wordt dan ook om zoveel mogelijk gebruik te maken van de in het KWWM geïntegreerde teksten.
 
Vraag Kan ik een sessie opslaan?
Antwoord Nee, de sessie gegevens worden alleen voor de duur van de sessie bewaard. Het gegenereerde proces-verbaal kunt u kopiëren, opslaan en afdrukken.
 
Vraag Ik kan het proces-verbaal niet afdrukken?
Antwoord Het KWWM maakt gebruik van de standaard printer mogelijkheden van het besturingssysteem van uw computer. Indien het afdrukken niet lukt dient u kontact op te nemen met uw systeembeheerder.