Kennissysteem Wet Wapens en Munitie

Welkom op het Kennissysteem Wet Wapens en Munitie (KWWM).

Het KWWM is een interactieve applicatie waarmee u eenvoudig wapens en munitie kunt categoriseren. De applicatie leidt u aan de hand van vragen door alle relevante en actuele Wet en regelgeving, waarbij rekening wordt gehouden met uitzonderingen, vrijstellingen en andere mogelijkheden van legaal bezit. In de applicatie zijn definities, foto’s, wetteksten en wapenlijsten opgenomen ter ondersteuning van uw keuzes. De applicatie is bedoeld als leermiddel voor het onderwijs, hulpmiddel voor de beroepspraktijk en voor iedereen die eenvoudig wapens wil categoriseren. Het is niet bedoeld om te worden gebruikt als bijlage bij uw Proces-verbaal. Voor uitleg en ondersteuning kunt u de helppagina raadplegen.

Disclaimer

Het KWWM is een samenwerking is gemaakt van de Nationale Politie, Douane, Koninklijke Marechaussee en de Politieacademie. Zij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het systeem waardoor een onjuiste strafbaarstelling tot stand komt. Wanneer omissies worden geconstateerd verzoeken wij u deze te mailen naar kikbeheer@politieacademie.nl onder vermelding KWWM aanpassing.

Het redactieteam KWWM

Kies nieuwe sessie in de bovenstaande balk om te beginnen.