Kennissysteem Wet Wapens en Munitie

Welkom Het Kennissysteem Wet Wapens en Munitie (KWWM) is een interactieve applicatie waarmee u eenvoudig wapens en munitie kunt categoriseren. De applicatie leidt u op een systematische manier door alle relevante en actuele regelgeving, waarbij rekening wordt gehouden met alle uitzonderingen, vrijstellingen en andere mogelijkheden van legaal bezit. In de applicaties zijn definities, foto’s, wetteksten en wapenlijsten opgenomen ter ondersteuning van uw keuzes. De applicatie is bedoeld als leermiddel voor het onderwijs, als hulpmiddel voor de beroepspraktijk en voor een ieder om eenvoudig wapens te categoriseren. Voor uitleg en ondersteuning kunt u de helppagina raadplegen.

Disclaimer

Het PolitieKennisNetwerk dat dit kennissysteem in samenwerking met de politieregio’s, Politieacademie en de Koninklijke Marechaussee heeft ontwikkeld is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het systeem waardoor een onjuiste strafbaarstelling tot stand komt. Wanneer omissies worden geconstateerd verzoeken wij u deze te mailen naar fons.slot@politieacademie.nl onder vermelding KWWM aanpassing.

Het projectteam KWWM

Kies nieuwe sessie in de bovenstaande balk om te beginnen.